Operacje na terenie zurbanizowanym

Operacje na terenie zurbanizowanym Operacje wojskowe w terenie miejskim (MOUT – military operations in urban terrain) i walki w zwarciu (CQB – close quarters battle) są z pewnością najniebezpieczniejszym środowiskiem działania piechoty. Zagrożenia mogą pochodzić z góry, z tyłu, z boku, lub pojawiać się i znikać w miejskim bałaganie. Walka jest szybka, gwałtowna i zagmatwana. […]

Podstawowe techniki ruchu

Podstawowe techniki ruchu To, jak jednostka porusza się po polu bitwy decyduje o powodzeniu misji. Właściwy ruch utrzyma cię przy życiu, podczas gdy niechlujne poruszanie się zwykle powoduje bolesne zatrucie ołowiem. Poniżej kilka podstawowych wskazówek, które powinny pomóc ci przeżyć. Przechodź od osłony do osłony, z ukrycia do ukrycia. Jeśli jesteś pod ostrzałem, rób to […]

Koncepcja CBT

Koncepcja CBT CBT (combat buddy team) zapewnia, że ​​każdy operator ma co najmniej jedną osobę, która przez cały czas mu towarzyszy. Oznacza to po prostu, że zawsze poruszasz się i walczysz z co najmniej jedną osobą u swojego boku. Twoje podstawowe obowiązki wobec partnera: Trzymaj się go przez cały czas. Kiedy się przemieszcza, powinieneś być z […]

Świadomość sytuacyjna

Świadomość sytuacyjna Jedną z najbardziej podstawowych umiejętności przetrwania w walce jest świadomość sytuacyjna. Oznacza to po prostu, że jesteś czujny na otaczające środowisko i możesz wykorzystać swoją wiedzę o stanie pola bitwy do podejmowania taktycznych decyzji. Utrzymanie dobrej świadomości sytuacyjnej jest kluczem do zapobiegania ognia sojuszniczego, pozwoli ci dostrzec wroga, zanim on zauważy ciebie, wykryć […]

Status kontroli broni

status karabin

Status kontroli broni – zasady zaangażowania (Rules of Engagement „ROE”) Status kontroli broni to warunek ustawiany przez dowódcę. Opisuje stan, w jakim operatorzy mogą atakować cele. W normalnych warunkach strzelec lub żołnierz obserwuje cel i czeka na pozwolenie otwarcia ognia. Status kontroli broni modyfikuje ten stan i pozwala operatorom otworzyć ogień w określonych warunkach. Dowódca […]

ACEREP

Raport ACE to szybki raport przekazywany wyższemu rangą dowódcy dotyczący statusu twojego oddziału. ACEREP raportowany jest „w górę” tylko między dowódcami. Składając raport ACE, uwzględnij tylko ważne części. Dopuszczane jest wykorzystywanie kolorów analogicznie do triażu w komuniacji na poziomie plutonu (między dowódcami). W komunikacji wewnątrz oddziału należy zachować proste słownictwo lub dokładną ilość.

SITREP

SITREP to szybki sposób na uzyskanie przez dowódcę informacji o swoich oddziałach. Dla naszych celów SITREP oznacza: „Jaka jest Twoja lokalizacja i jakie są Twoje działania?”

Komunikacja radiowa

Istnieje kilka ważnych zasad, o których należy pamiętać podczas komunikacji w grze, zasady te dotyczą zarówno komunikacji bezpośredniej, jak i radiowej. Komunikacja za pomocą procedur głosowych ma na celu maksymalizację przejrzystości komunikacji mówionej i zmniejszenie błędów w komunikacie werbalnym poprzez zastosowanie przyjętej nomenklatury. Składa się z protokołu sygnalizacyjnego, takiego jak użycie skróconych kodów i żargonu.

Raport Kontaktowy

Raporty kontaktowe mają być sposobem dla każdego członka jednostki na zwięzłe przekazywanie w usystematyzowany sposób ważnych informacji o przeciwniku. Możliwość zwięzłego zgłaszania lokalizacji wroga jest kluczową umiejętnością komunikacji. Im szybciej dowiemy się o pozycjach wroga i im szybciej zostanie ona przekazana całemu oddziałowi, tym lepsza będzie nasza przeżywalność i tym skuteczniej będziemy reagować na zagrożenia.