Dowódctwo

TheFlyingFather
Dnia 2 maja, 2022

Poz. 2/22

TEMAT: Komunikacja radiowa

WPROWADZONY: NATYCHMIAST


CEL:        
Istnieje kilka ważnych zasad, o których należy pamiętać podczas komunikacji w grze, zasady te dotyczą zarówno komunikacji bezpośredniej, jak i radiowej. Komunikacja za pomocą procedur głosowych ma na celu maksymalizację przejrzystości komunikacji mówionej i zmniejszenie błędów w komunikacie werbalnym poprzez zastosowanie przyjętej nomenklatury. Składa się z protokołu sygnalizacyjnego, takiego jak użycie skróconych kodów i żargonu.

PROCEDURA:

Kluczowe zasady

 • Zwięzłość

Zwięzłość to sztuka mówienia dużo za pomocą kilku słów. Należy zawsze starać się być oszczędnym, jeśli chodzi o ilość słów potrzebnych do przekazania wiadomości - jest wiele do powiedzenia przez wiele osób w walce, i wszystko to jest ważne. Wykorzystanie zwięzłości pozwala na przekazanie wszystkich ważnych informacji tak szybko, jak to możliwe.

 

 • Przejrzystość

Oprócz zwięzłości należy dążyć do bardzo jasnego języka. Wymaga to użycia określonych taktycznych terminów językowych, zwięzłości słów i tak dalej. Pomocne jest także wypowiadanie i powtarzanie krytycznych stwierdzeń.

 

 • Potwierdzenie i ponowne odczytanie

Ważne jest, aby potwierdzić, że usłyszałeś rozkazy. Dodatkowo pomocne może być wykonanie „odczytania zwrotnego”, aby potwierdzić, że w pełni rozumiesz, o co Cię proszono – odbywa się to poprzez ponowne powtórzenie tego, co usłyszałeś, aby dowódca był pewien, że został dobrze zrozumiany.

 

 • Ostrzeganie i identyfikacja

Ostrzeganie to czynność polegająca na użyciu słów kluczowych, aby zwrócić uwagę ludzi, zanim zaczniesz mówić coś ważnego. Na przykład dowódca drużyny może powiedzieć „Drużyna, słuchajcie!”. Identyfikowanie to czynność polegająca na mówieniu, kim jesteś i z kim próbujesz się skontaktować podczas rozmowy przez radio. Pomaga to zmniejszyć zamieszanie i ostrzega ludzi, że ktoś próbuje im coś powiedzieć.

 

 • Wykorzystanie standardowych procedur operacyjnych i języka taktycznego.

Znajomość standardowych formatów SITREP, CASREP, raportów kontaktowych itp., a także znajomość szerokiego zakresu zwięzłych słów i terminów taktycznych pomaga zapewnić, że komunikacja jest łatwa do zrozumienia dla wszystkich zaangażowanych uczestników.

Proceduralne słowa

Słowa proceduralne mają na celu ułatwienie komunikacji poprzez przekazywanie informacji w skróconej, standardowej formie. Poniższa tabela przedstawia właściwe słowa proceduralne w grze i ich znaczenie używane podczas transmisji radiowych:

 • Wywoływanie adresata głosem dokonywane jest przez nadanie:

1) kryptonimu stacji lub korespondenta, (do kogo nadajesz),

2) zwrotu "TU",

3) kryptonimu stacji własnej, (kto nadaje),

4) zwrotu "ODBIÓR",

na przykład:

- "ALFA TU BRAWO, ODBIÓR",

- "TIGER TU FATHER, ODBIÓR".

 • Przekazywanie wiadomości odbywa się przez nadanie:

1) kryptonimu stacji korespondenta, (do kogo nadajesz),

2) zwrotu "TU",

3) kryptonimu stacji własnej, (kto nadaje),

4) przekazu informacji,

5) zwrotu "ODBIÓR",

na przykład:

- "ANDRE TU ZURYK, ZADANIE WYKONAŁEM, ODBIÓR",

- "ZURYK TU ANDRE, PRZYSTĄPIĆ DO WYKONANIA ZADANIA, ODBIÓR".

 • Potwierdzenie przyjęcia wiadomości odbywa się przez nadanie:

1) zwrotu "TU",

2) kryptonimu stacji własnej,

3) zwrotu "ZROZUMIAŁEM" lub powtórzenie treści polecenia,

4) zwrotu "ODBIÓR",

na przykład:

- "TU FATHER, ZROZUMIAŁEM, ODBIÓR",

- "TU ANDRE, PRZYSTĘPUJĘ DO WYKONANIA ZADANIA, ODBIÓR.

 • W przypadku niezrozumienia treści przekazanej informacji należy użyć zwrotu: "NIE ZROZUMIAŁEM" lub "POWTÓRZ",

na przykład:

- "TU FATHER, NIE ZROZUMIAŁEM, ODBIÓR",

- "TU ZURYK, POWTÓRZ, OBIÓR".

Nadawca wiadomości po usłyszeniu zwrotu "NIE ZROZUMIAŁEM" lub "POWTÓRZ", zobowiązany jest do powtórzenia informacji.

Przy łączności w trakcie wymiany korespondencji na radio, dopuszcza się stosowanie przez operatorów skróconych kryptonimów lub pomijanie kryptonimów i zwrotu "ODBIÓR",

na przykład:

- "ZURYK, ZROZUMIAŁEM",

lub

- "ZROZUMIAŁEM".

 • Zwrot "BEZ ODBIORU"

Jest to informacja o całkowitym zakończeniu łączności, wyłączenie radia lub przejście na nasłuch na innym kanale,

na przykład:

- "TU FATHER, ZROZUMIAŁEM, BEZ ODBIORU".

 • Na koniec jedna z najważniejszych rzeczy jakie należy przestrzegać aby komunikacja była sprawna i skuteczna.

W sytuacji gdy oddział używa radio na jednej częstotliwości (lub jedno radio), kiedy rozmawiają dwie osoby, inne osoby muszą milczeć dopóki nie usłyszą "BEZ ODBIORU", co oznacza, że rozmowa została zakończona.