ACEREP

Raport ACE

to szybki raport przekazywany wyższemu rangą dowódcy dotyczący statusu twojego oddziału. ACEREP raportowany jest „w górę” tylko między dowódcami.

Składając raport ACE, uwzględnij tylko ważne części. Dopuszczane jest wykorzystywanie kolorów analogicznie do triażu w komuniacji na poziomie plutonu (między dowódcami). W komunikacji wewnątrz oddziału należy zachować proste słownictwo lub dokładną ilość.

Żółty – ryzyko wyczerpania sprzętu/amunicji
Czerwony – amunicja/sprzęt się kończy, potrzebne zaopatrzenie
Czarny – brak danego typu sprzętu

Postaraj się nie wykorzystywać koloru pomarańczowego.

A - Amunicja – Ammo

Jeśli w twojej drużynie brakuje amunicji, podaj szczegóły na ten temat.

Może to być ogólnie („Mało amunicji” lub Amunicja – zielona) lub bardziej szczegółowe („Ammo AT, czerwone; Pozostałe – zielone”).

C - Ofiary – Casualties

Po prostu odpowiedz, ile jednostek żyje i ile jest rannych.
Wszystko bardziej szczegółowe, takie jak informacje dotyczące segregacji, podawane jest w CASREP.

E - Ekwipunek – Equipment

Jeśli drużyna np. nie ma bandaży, powiedz to tutaj. Podawaj tylko braki, jeśli masz coś na wyposażeniu, pomiń to w raporcie.

Przykład - między dowódcami

Dowódca Plutonu VRAX prosi o ACEREP dowódcę oddziału MSZAKA

MSZAK TU VRAX, ACEREP.
VRAX TU MSZAK, CZEKAJ

(w trakcie zbierania informacji mija 30 do 60 sekund)

VRAX TU MSZAK, ACEREP –
Jesteśmy czerwony 7.62, czarny 9 mm, mamy 5 ludzi całych, 1 rannego i 1 martwego, AT czarne.
MSZAK TU VRAX, ZROZUMIEŁEM, BEZ ODBIORU

Zauważ, że MSZAK wspomina w swoim raporcie tylko to co jest istotne. Używa prostego CZERWONEGO dla BARDZO MAŁO i CZARNEGO dla BRAK. Zielony nie powinien być używany, ponieważ nie byłaby to istotna informacja. Kolor zielony wykorzystujemy wyłącznie gdy mamy wystarczająco sprzętu o który jesteśmy pytani.

Przykład - wewnątrz oddziału

W tym przykładzie członek oddziału potrzebuje amunicji (A) w postaci 30-nabojowych magazynków 5,56 mm, jego status ofiary (C) jest taki, że potrzebuje zszycia i ekwipunku (E) w postaci bandaży.

Dlatego prawidłowym sposobem na poinformowanie dowódcy oddziału jest:

Prawidłowo: Mało 5,56 STANAG, potrzebuję zszycia i mało bandaży.

Źle: Pomarańczowy na 5.56 STANAG, pomarańczowy wymaga szycia, czerwony na bandażach.
Błędem byłoby, gdyby zawierał niepotrzebne informacje, takie jak używanie kolorów. Przedłuża to paplaninę i szczegółowe informacje mogą zostać utracone z powodu uogólnienia na kolor.

Błąd: Amunicja: mało 5,56 STANAG, Poszkodowany: potrzeba szycia, Wyposażenie: mało bandaży.
Raport niepoprawny, gdyż zawiera niepotrzebne informacje gdy mówi o A, C lub E. Przedłuża rozmowę bez powodu.

Przykład - wszystko zielone

W tym przykładzie członek oddziału nie potrzebuje amunicji (A), jego status ofiary (C) jest w porządku i nie potrzebuje żadnego sprzętu (E).

W tym szczególnym przypadku informacje można skompresować do czegoś takiego:

Prawidłowo
: Wszystko dobrze.

Jest to jedyny przypadek, w którym możesz równie dobrze użyć koloru:

Prawidłowo: cały zielony.

Źle: Amunicja: dobra, Strata: dobra, Wyposażenie: dobre

Błędem jest dostarczanie niepotrzebnych informacji. Informujesz tylko o tym czego potrzebujesz.

Przykład - procedura ACEREP dla całego oddziału

Ten przykład obejmuje proces przygotowania Raportu ACE dla całego zespołu.

Vrax prosi dowódcę oddziału, Mszaka, o raport ACE

Vrax: Mszak, TU Vrax, raport ACE.
Mszak: Vrax, zrozumiałem, CZEKAJ.

Teraz Dowódca Oddziału Mszak, prosi członków swojego zespołu (zespół ogniowy np. zieloni lub niebiescy), Fathera i Andre, o sprawdzenie ACE. Jeśli są razem można to zrobić bez radia.

Mszak: Father, Andre, dajcie mi raport ACE.
Father: Mało ammo, potrzeba szycia i mało bandaży.
Andre: Wszystko dobrze.

Mszak sam ma mało amunicji, potrzebuje krwi, oraz również ma mało bandaży. Dlatego ACEREP jego oddziału to „Mało ammo, potrzebne jest szycie i kończy się bandaż”.
Jednak nie zna jeszcze stanu drugiej drużyny, dlatego prosi Zuryka, który dowodzi drugim zespołem (zieloni) o przygotowanie ich raportu ACE:

Mszak: Zieloni, dajcie mi raport ACE.
Zuryk: Mszak, zrozumiałem, CZEKAJ.

Teraz Zuryk prosi swojego członka zespołu, Tigera, o sprawdzenie ACE

Zuryk: Tiger, raport ACE.
Tiger: Mało amunicji, potrzebuję szycia, brak bandaży.

Zurykowi również kończy się amunicja, ale poza tym jest ok. Dlatego jego oddziałowi ogółem kończy się amunicja, potrzebne jest szycie, ale mają tylko mało bandaży, ponieważ Zuryk może dać kilka Tigerowi. Raport Ace oddziału prowadzonego przez Zuryka będzie wyglądał następująco:

Zuryk: Mszak, mamy mało ammo, potrzebujemy szycia i mamy mało bandaży.
Mszak: Zuryk, zrozumiałem.

Teraz Mszak może połączyć swój raport z raportem Zuryka i stworzyć raport ACE o który pytał Vrax. Wie, że obu oddziałom brakuje amunicji, co oznacza, że obaj są „czerwoni”. Kolejne dwie osoby wymagają szycia, a on potrzebuje krwi, reszta nie potrzebuje leczenia. Wszyscy są na nogach, ale trzech jest rannych. Na koniec wie, że obu drużynom brakuje bandaży, więc także kolor czerwony.

Mszak: Vrax, TU Mszak, raport ACE, odbiór.
Vrax: Mszak, TU Vrax.
Mszak: Mamy czerwony na amunicji, 3 rannych, czerwony na bandażach.
Vrax: Mszak zrozumiałem, BEZ ODBIORU.