Operacje na terenie zurbanizowanym

Operacje wojskowe w terenie miejskim (MOUT – military operations in urban terrain) i walki w zwarciu (CQB – close quarters battle) są z pewnością najniebezpieczniejszym środowiskiem działania piechoty.

Zagrożenia mogą pochodzić z góry, z tyłu, z boku, lub pojawiać się i znikać w miejskim bałaganie. Walka jest szybka, gwałtowna i zagmatwana. Dobra komunikacja jest potrzebna na wszystkich poziomach, aby zapewnić aktualne informacje, a także uniknąć ognia sojuszniczego. Walka w trybie MOUT musi odbywać się w przemyślanym, metodycznym tempie, a wszystkie elementy muszą być w stanie poruszać się w spójny sposób, aby nikt nie został odcięty lub zgubiony, oraz aby utrzymać bardzo wysoki poziom świadomości sytuacyjnej.

 

Istnieje kilka wskazówek dla operatorów działających w takim środowisku.
 • Bądź świadomy tego, że wrogowie mogą znajdować się na piętrach, dachach, balkonach. Ogólnie mówiąc wróg może być wyżej od ciebie.
 • Poznaj swój sektor obserwacji/osłaniania i pilnie go obserwuj. Jedna osoba, która na kilka sekund straci czujność, może zgubić wielu.
 • Odetnij wszystkie niebezpieczne obszary. To po prostu proces ostrożnego i celowego poruszania się w sposób, który pozwala zobaczyć jak najwięcej obszaru przed wejściem do niego. Ma to wiele zastosowań we wszystkich obszarach walki, ale staje się szczególnie ważne w MOUT/CQB z budynkami i ulicami. Odcięcie pokoju pozwala wizualnie sprawdzić wszystko oprócz jednego lub dwóch narożników, co pozwala na wejście i natychmiastowe skupienie się na obszarach niebezpiecznych (tj. nieoczyszczonych narożnikach) bez konieczności jednoczesnego przeczesywania reszty pomieszczenia. Jeśli to możliwe, przed wejściem do budynku zajrzyj przez okna.
 • Trzymaj się z dala od ścian. Ściany pełnią rolę tła dla wybuchowych pocisków, a przebywanie zbyt blisko nich znacznie ułatwi przeciwnikowi rzucenie granatu lub rakiety w twoją stronę. Będziesz zmuszony wybrać, czy bliskość ściany zapewni ochronę, czy narazi Cię na dodatkowe ryzyko – rozważ opcje i wybierz najlepszą dla danego scenariusza.
 •  Trzymaj się nisko. Poruszaj się między pozycjami dającymi ukrycie i unikaj pozostawania na otwartej przestrzeni. Ulice są strefami nagłej śmierci na obszarach miejskich i często są obsadzone przez karabiny maszynowe.
 •  Uważaj na rykoszety. Przemieszczanie się wąską uliczką może stać się jeszcze bardziej niebezpieczne, gdy wystrzeliwane w ciebie pociski zaczną odbijać się od ziemi i ścian, siejąc jeszcze większe spustoszenie. Pociski armatnie, takie jak te z głównego działa bojowego wozu piechoty (BWP), są szczególnie zabójcze, gdy zaczynają rykoszetować.
cqb1
cqb
Czyszczenie budynku
Oczyszczanie budynku jest jednym z najniebezpieczniejszych zadań, jakie może zostać przydzielone zespołowi, wymagającym w całym zespole solidnego zrozumienia taktyk CQB, aby skutecznie je wykonać.
Zespoły zajmujące się osłanianiem i “sprzątaniem”.

Aby skutecznie oczyścić budynek, operatorzy muszą się podzielić na dwa zespoły – jeden jest zespół osłaniający, który zapewnia bezpieczeństwo na zewnątrz. Drugi to zespół sprzątający, który faktycznie wchodzi do konstrukcji, aby oczyścić ją pokój po pokoju. Zespół osłony to zazwyczaj dowódca oddziału i para karabin automatyczny/asystent, podczas gdy zespół sprzątający składa się ze strzelców.

 

Komunikacja powinna być cicha i w miarę możliwości przez radio, aby uniknąć informowania o swoich zamiarach potencjalnym obrońcom.

Zespół osłaniający odpowiada za:

 • Zamknięcie budynku, nikt z wrogów nie może wejść ani wyjść.
 • Czyszczeniem pomieszczeń na których nie ma ekipy sprzątającej.
 • Komunikowanie się z zespołem sprzątającym w celu koordynowania całości operacji.

 

Zespół sprzątający odpowiada za:

 • Metodyczne poruszanie się po strukturze, pokój po pokoju, dopóki nie zostanie ona oczyszczona z wrogich sił.
 • Informowanie o swoich ruchach drużynie osłaniającej, aby uniknąć ognia sojuszniczego.
Metody wejścia

Jeśli chodzi o wejście do pomieszczenia, członkowie zespołu oczyszczającego mają dwie możliwości.

Hak — w tym przypadku gracz wchodząc przez drzwi natychmiast “zahacza” się na stronę, na której był przed drzwiami. Na przykład – jeśli gracz znajduje się po prawej stronie drzwi, wejdzie przez drzwi i natychmiast skręci w prawo.

Krzyż – w tym przypadku gracz przechodzi przez drzwi i kontynuuje w kierunku przeciwnym do kierunku, w którym został przed drzwiami. Na przykład – jeśli gracz znajduje się po prawej stronie drzwi, przejdzie przez drzwi i przejdzie na lewą stronę po wejściu do pokoju.

Istnieją dwa sposoby, w jakie zespół oczyszczający może ustawić się na drzwiach – jeden polega na tym, że wszyscy członkowie znajdują się po tej samej stronie drzwi (stos” lub „stack”).  W takim przypadku pierwszy operator określa swój typ wejścia („Krzyż!” lub „Hak!”), a kolejni członkowie zespołu wchodzą w sposób przeciwny niż osoba przed nim. Jeśli typ wejścia nie jest podany, druga osoba po prostu robi coś przeciwnego do tego, co robi osoba pierwsza, trzecia robi odwrotnie niż druga osoba, itd.

Procedury oczyszczania pomieszczeń

Poniższe kroki stanowią wskazówkę dotyczącą tego, jak przebiega typowe czyszczenie pomieszczenia.

 • Upewnij się, że twoja broń jest załadowana. Może wydawać się to oczywiste, do momentu, aż zabraknie kulek na wprost wroga.
 • Wrzuć do pomieszczenia granat odłamkowy jeśli jest dostępny. Rób to wyłącznie, jeśli jesteś pewien o braku cywilów/sił sojuszniczych w pokoju. Jeśli nie jesteś pewien, skorzystaj z granatu błyskowo-hukowego.
 • Po przejściu przez drzwi, każdy gracz kontynuuje w kierunku wyznaczonym przez jego rodzaj wejścia (hak lub krzyż), przechodząc od przodu do rogu, w którym zmierza.

 

Uwaga: gracze powinni nadal poruszać się po swojej stronie pomieszczenia niezależnie od ostrzału wroga – inaczej mówiąc ściągniesz na siebie ogień wroga, umożliwiając kolejnym członkom stosu udane wejście do pokoju i rozpoczęcie walki.

 • Po oczyszczeniu swojego „bliskiego” rogu operator kontynuuje poruszanie się w kierunku następnego, jego „dalszego” rogu.
 • Gdy pokój zostanie uznany za czysty, każdy z operatorów obecnych w pomieszczeniu informuje „Czysto! do swojego kolegi z drużyny. Jeśli sytuacja tego wymaga, lub ze względów bezpieczeństwa komunikacja może zostać pominięta. Zachowanie ciszy wskazane jest podczas operacji w gęsto zabudowanym terenie, uniemożliwi to wrogom poznanie twojego statusu, lokalizacji i zamiarów.

 

Cały proces, od początku do końca, trwa najwyżej kilka sekund. Umiejętność prawidłowego wchodzenia do pomieszczeń powinna przygotować Cię na najczęstsze sytuacje związane z CQB, jakie napotkasz w grze. Zwróć uwagę, że jeśli na zewnątrz budynku czeka zespół osłaniający, zespół sprzątający powinien oznajmić, że „wychodzi” z budynku, zanim to zrobi, aby uniknąć ognia sojuszniczego.

lim-pen
Ofiary podczas operacji oczyszczenia.

Ponieważ MOUT jest jedną z najniebezpieczniejszych procedur ofensywnych, przez które przechodzi żołnierz, ofiary są nieuchronne. Jest to jednak, z wyjątkiem nieskuteczności walki, niezbędne do utrzymania tempa. Jeśli straci się impet i element zaskoczenia, wróg będzie miał wystarczająco dużo czasu, by przygotować się w inny sposób, być może także do kontrataku. W związku z tym konieczne jest, aby przed leczeniem rannych nadać priorytet zabezpieczeniu budynku lub kompleksu.

Przekraczanie miejskich obszarów niebezpiecznych

Każdy członek zespołu musi wiedzieć, co robić, gdy ma do czynienia z niebezpiecznymi obszarami w środowisku miejskim. Ze względu na chaotyczny i szybki charakter walki miejskiej, nie ma ścisłych ról, które każdy operator musi pełnić podczas przechodzenia przez takie miejsca.

Przykład

Gdy oddział zbliża się do niebezpiecznego obszaru ulicznego, w którym należy przedostać się na drugą stronę ulicy, dowódca, lub operator na szpicy zdecyduje, że należy wykorzystać technikę “wiązania” (ang. binding). W takiej sytuacji pierwszy operator w formacji zatrzyma się na rogu, wyjrzy sprawdzając czy teren jest czysty a następnie powie „Osłaniam!” lub “Set!”. Drugi operator w formacji przesunie się wtedy do przodu i zdecyduje, w jaki sposób będzie się poruszać. Kiedy będzie gotowy, powie „Przejście!”, “Przechodzę” lub “Cross/Crossing!”, a następnie przebiegnie przez zagrożony obszar. Pozostali członkowie oddziału będą przechodzić przez teren w wybranych przez siebie odstępach czasu. Ostatni, który przekroczy, powie „Ostatni! aby dać znać operatorowi na szpicy, że wszyscy przeszli. Ostatnią osobą, która przejdzie, będzie żołnierz, który jako pierwszy dotarł do narożnika.

Komunikacja

Jeśli to możliwe, należy zawsze starać się komunikować swoje działania i opisywać swoje otoczenie. Obejmuje to wyjaśnienie układu pomieszczenia, jego wnętrza, obecności wroga lub ludności cywilnej. Im dokładniejsze informacje, podane w zwięzłych opisach, tym lepsza będzie świadomość sytuacyjna Twojego oddziału. Informacje te powinny być przekazywane za pośrednictwem głosu zbliżeniowego, a nie przez radio – tylko priorytetowe komunikaty i wywołania, takie jak wywołanie „dom/teren wyczyszczony” i aktualizacje dotyczące ofiar, powinny być przesyłane przez radio.

Gdy komunikacja werbalna jest niepożądana, na przykład gdy dąży się do maksymalnego zaskoczenia i/lub gdy zespół stara się pozostać niewykryty tak długo, jak to możliwe, istnieje kilka niewerbalnych wskazówek, których można użyć. Najpraktyczniejsze z nich to klepnięcie po ramieniu lub kiwnięcie lufą. Efektywnie wykorzystywane mogą znacznie ograniczyć niepotrzebną komunikację i prowadzić do lepszego zrozumienia intencji.

Dodatkową wskazówką niewerbalną, która może być przydatna w pewnych sytuacjach, jest ręczny sygnał ACE3 do zatrzymania, skrót klawiszowy CTRL + NUM2 (2 na klawiaturze numerycznej). Ta wskazówka sygnalizuje zespołowi, że należy natychmiast się zatrzymać. Gesty wykonywane rękami są najskuteczniejsze, gdy osoby podążające za nimi powtarzają gest w dół linii.

Hls
HLS (wysoki/niski stos)

Podczas osłaniania rogów ulic/budynków, gdy jeden operator klęczy, a drugi stoi za nim, podwojona jest skuteczność. Jest to powszechnie znane jako „high/low stack” i może być stosowane zawsze, gdy tylko pozwala na to sytuacja. Zwróć uwagę, że klęczący operator nie może wstać do czasu, aż stojący za nim wstrzyma ogień, w przeciwnym razie prawdopodobnie zginie od ognia sojuszniczego.