Status kontroli broni – zasady zaangażowania (Rules of Engagement „ROE”)

Status kontroli broni to warunek ustawiany przez dowódcę. Opisuje stan, w jakim operatorzy mogą atakować cele. W normalnych warunkach strzelec lub żołnierz obserwuje cel i czeka na pozwolenie otwarcia ognia. Status kontroli broni modyfikuje ten stan i pozwala operatorom otworzyć ogień w określonych warunkach. Dowódca ustala i dostosowuje status kontroli broni w oparciu o taktykę oraz przejrzystość sytuacji. Ogólnie rzecz biorąc, im większe prawdopodobieństwo ognia sojuszniczego, tym bardziej restrykcyjny status kontroli broni. Trzy poziomy restrykcyjności to:

  • Broń czerwona (weapons red)

W trybie „broń czerwona” angażuj się tylko wtedy, gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie dla ciebie lub innego członka oddziału. Broń Czerwona jest zwykle używana, aby ograniczyć ogień swojego oddziału w sytuacjach, w których ciche podejście jest najważniejsze.

Inaczej mówiąc, w tym trybie, operator strzela tylko za pozwoleniem lub w samoobronie.

  • Broń Żółta (weapons yellow)

Broń żółta używana jest gdy prawdopodobny jest kontakt cywilny, lub istnieje ryzyko ognia sojuszniczego. Jest to też najbardziej powszechny stan broni i jeśli nie ma rozkazu zmieniającego, status kontroli broni jest zawsze żółty.

Inaczej mówiąc, w tym trybie, operator strzela kiedy do niego strzelają.

 

  • Broń Zielona (weapons green)

Broń zielona  oznacza, że możesz strzelać do wszystkiego co ma broń i nie jest sojusznikiem.

status karabin