Dowódctwo

TheFlyingFather
Dnia 1 maja, 2022

Poz. 1/22

TEMAT: Raport kontaktowy

WPROWADZONY: NATYCHMIAST


CEL:        
Raporty kontaktowe mają być sposobem dla każdego członka jednostki na zwięzłe przekazywanie w usystematyzowany sposób ważnych informacji o przeciwniku. Możliwość zwięzłego zgłaszania lokalizacji wroga jest kluczową umiejętnością komunikacji. Im szybciej dowiemy się o pozycjach wroga i im szybciej zostanie ona przekazana całemu oddziałowi, tym lepsza będzie nasza przeżywalność i tym skuteczniej będziemy reagować na zagrożenia.

PROCEDURA:

Raport Kontaktowy składa się z kilku kluczowych elementów, które należy przedstawić w określonej kolejności, aby był skuteczny. Są one następujące.

Po pierwsze: Ostrzeżenie

Słowo „Kontakt!” musi być pierwszym słowem, które wypowiesz, gdy zauważysz wroga.

Mówiąc to, ostrzegasz, że coś ważnego zostanie przekazane przez radio i że oddział ma zacząć obserwować obszar, a także zastanowić się, gdzie może się ukryć.

Następnie: Orient

Następuje natychmiast po Twoim ostrzeżeniu. „Orient” to po prostu kilka słów, aby ludzie patrzyli w kierunku wroga.

Dostępnych jest kilka rodzajów metod orientacji:

  • Kierunki względne

„Przed nami”, „Po lewej/prawej”, „Za nami”. W obronie stacjonarnej, zwłaszcza wielokierunkowej, nie jest to użyteczny format.

  • Kierunki zegara

Kierunki zegarowe są używane tylko przez załogę jednego pojazdu, ponieważ pojazd ma wspólną godzinę 12. Załoga pojazdu może używać kierunków zegarowych do komunikacji wewnętrznej, chociaż kierunki względne są ogólnie szybsze.

  • Kierunek nad mini mapą

Paczka modów którą używamy zapewnia wyświetlanie dokładnego kierunki nad mini mapą w dole ekranu. Podanie kierunku np. „kontakt na 238” zapewnia najwyższą skuteczność i jest wysoce zalecane.

         

Jeśli cel znajduje się w zasięgu, aby stanowić zagrożenie, natychmiast daj przybliżony zasięg – „Kontakt z przodu, blisko!” lub „Kontakt na zachód, 100 metrów!”. To może poczekać, jeśli cel nie stanowi zagrożenia, ale musi być podane w taki czy inny sposób przed końcem raportu kontaktu.

Na koniec: Opisz

Co widziałeś? Czy był to patrol wroga, czołg, czy przebiegająca koza? Powiedz to wyraźnie w jak najmniejszej liczbie słów, np.

     Piechota

     Patrol wroga

     Czołg

     Gniazdo karabinu maszynowego

Przykłady:

Kontakt na 115, snajper na wieży

Kontakt, północy wschód, patrol wroga