Justyna Mamicka

Opis operatora:

Justyna Mamicka od dziecka wykazywała wysokie zainteresowanie pomocą medyczną, wielokrotnie działała jako wolontariusz w lokalnych sanatoriach. Po szkole średniej pchana chęcią pomocy wyruszyła na misję pokojową do Chorwacji. Po powrocie z misji zdecydowała o wstąpieniu na studia o profilu lekarsko-wojskowym. Szkołę ukończyła z znakomitymi wynikami. Brała udział w wielu misjach pokojowych i operacjach wojskowych jako medyk polowy. Dowództwo wielokrotnie otrzymywało listy pochwalne od członków oddziałów z którymi służyła. Posiada wiele odznaczeń za ratowanie innych. Jej doświadczenie oraz zaangażowanie szybko zostało zauważone przez przełożonych. Sprawiło to, że obecnie oprócz działań polowych prowadzi również szkolenia medyczne, zarówno dla zwykłych żołnierzy (by lepiej radzili sobie z ranami w czasie operacji), oraz dla nowego pokolenia medyków, którzy będą mogli ratować życia swoich towarzyszy. Od marca 2022 zaczęła wykonywać szkolenia medyczne dla jednostki TFF, ale więź związana z zespołem oraz pochwały jego członków szybko zaowocowały tym, że Justyna obecnie równie bierze aktywny udział w operacjach polowych.

justyna

Aliasy: “Mamuśka”

Data dołączenia: luty 2022

Najczęstsze role: Medyk

 Odznaczenia:

Czarnoruś Medal

Chcesz dodać swojego żołnierza? Skontaktuj się z Mszak#1850 na discordzie lub przez adres: mszak10+TFF@gmail.com